Energy Control Technics

Rozdzielnie wysokiego, średniego i niskiego napięcia

Serwis

Jesteśmy partnerem serwisowym ABB. Nasz zespół serwisantów stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach dotyczących budowy poszczególnych komponentów rozdzielnic. Posiadamy wysokiej jakości sprzęt marki DILO umożliwiający obsługę rozdzielnic typu GIS oraz kadrę wyszkolonych pracowników, co umożliwia nam obsługę gazu zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi protokołami dotyczącymi ochrony środowiska i emisji gazów cieplarnianych.

Nasze usługi:

  • Naprawy serwisowe wyłączników VD4
  • Naprawy serwisowe odłączników trójpozycyjnych
  • Wymiana przekładników prądowych, napięciowych zabudowanych w rozdzielnicy
  • Wymiana szyn zbiorczych
  • Usuwanie nieszczelności przedziałów gazowych rozdzielnic SF6
  • Wypompowywanie gazu z przedziału gazowego
  • Usługi serwisowe w otwartym przedziale gazowym
  • Napełnianie szczelnie zamkniętej komory gazowej
  • Pomiary czystości gazu SF6

Świadcząc usługi serwisowe nasz zespół pracowników używa oryginalnych części zamiennych oraz wykorzystuje specjalistyczne narzędzia w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Po wykonaniu czynności serwisowych klient otrzymuje raport z przeprowadzonych prac.