Energy Control Technics

Rozdzielnie wysokiego, średniego i niskiego napięcia

Montaż

Nasz personel posiada certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności z zakresu montażu rozdzielnic ABB z rodziny ZX oraz ORMAZABAL.

Nasze usługi:

  • Montaż rozdzielnic w miejscu docelowym
  • Nadzór nad montażem
  • Pomontażowe próby i badania jakości montażu